• Gratis verzending
  Geen verborgen kosten Bij alle producten is de standaardverzending gratis!
 • incl. basis bestandscontrole
  Voor de beste drukresultaten Je drukbestanden worden na het uploaden altijd gratis gecontroleerd op drukbaarheid! Je  krijgt onmiddellijk feedback als er optimalisaties nodig zijn.
 • Onafhankelijke kopersbescherming
  Gecontroleerd en gecertificeerd sinds 2017 Onze webshop wordt regelmatig door een onafhankelijke instantie gecontroleerd en draagt sinds 2017 het keurmerk Trusted Shops.

  Bovendien kun je gebruikmaken van de uitgebreide kopersbescherming van Trusted Shops en aankopen tot €2.500 veiligstellen.
 • Op rekening kopen
  Eenvoudig per rekening betalen Bedrijven, overheden en verenigingen betalen bij ons gemakkelijk per rekening.
  • Geen kosten
  • Geen vertragingen
  • Geen omwegen
  Wij produceren onmiddellijk na ontvangst van je gegevens - je betaalt pas na ontvangst van je goederen.
 • Persoonlijk deskundig advies
  Vriendelijk en vakbekwaam Wij helpen je graag!
  • Productadvies
  • Ondersteuning bij de creatie van jouw drukbestanden
  • Ordermanagement
  Onze bekwame drukexperts staan je van ma t/m vr van 9.00 - 18.00 uur op 085 20 85 800 met raad en daad terzijde.
FR
 

Klimaatneutraal printen vormt een cruciale schakel in uw milieubeschermingsstrategie

Klimaatneutraal drukken stelt u in staat om de uitstoot van broeikasgassen tijdens de productie van uw drukwerk exact te compenseren.

Wij ondersteunen het klimaatbeschermingsproject Bosbescherming in Pará, Brazilië. Het identificatielabel met een ordergerelateerd en dus individueel ID-nummer geeft u volledige transparantie. Nadat u uw bestelling met succes hebt afgerond, kunt u het etiket downloaden in het klantgedeelte van de opdrachtsopvolging, en het daarna plaatsen op uw drukwerk.

Door deze ID in te vullen op www.climatepartner.com wordt klimaatneutraliteit inzichtelijk. Uw partners, klanten en medewerkers kunnen precies controleren hoeveel broeikasgassen er zijn geproduceerd tijdens de productie van uw drukwerk en welk klimaatbeschermingsproject u heeft gekozen om dit te compenseren.

 

Klimaatneutraal drukken voor lage kosten: een overzicht van uw voordelen

 • Geloofwaardigheid en volledige transparantie

  Met klimaatneutraal drukwerk zoals jaarverslagen en brochures onderstreept u uw strategie op het gebied van duurzaamheid en klimaatbescherming. Na het invoeren van uw individuele ID-nummer op www.climatepartner.com kunnen u en uw klanten eenvoudig de broeikasgasemissies van het drukwerk en de compensatie ervan traceren en communiceren.
 • CO2-uitstoot verminderen tegen lage kosten

  U verlaagt de CO2-balans van uw eigen bedrijf door gebruik te maken van klimaatneutrale printmedia. Om de CO2-uitstoot te compenseren, bedragen de gemiddelde extra kosten ca. 1-2% van de oorspronkelijke orderwaarde.
 • Bijdrage aan klimaatbescherming

  U bent een belangrijke partner op het gebied van klimaatbescherming. en ondersteund internationaal erkende klimaatbeschermingsprojecten - zwart ofpwit. is dit een groot pluspunt voor uw klanten en partners. Steeds meer klanten kopen nl. in bij klimaatvriendelijke bedrijven en kiezen partners volgens klimaatbeschermingscriteria.

Voorbeeld van een afzonderlijk uitgegeven compensatieverklaring, en van een zegel met het ordergerelateerde ID-nummer. Ga voor meer informatie naar www.climatepartner.com – daar kunt u ook het ID-nummer invoeren.

 

Bescherming van de bossen in Pará, Brazilië

Brazilië behoort tot de landen met de grootste oppervlakken aan bos ter wereld – en gelijktijdig het hoogste percentage aan ontbossing. 75% van de CO2-emissie van het land is hiervan het gevolg. De Amazonerivier als transportader bevordert activiteiten als akkerbouw en veeteelt, die de ontbossing versnellen.

Het eiland Marajó aan de riviermonding is rijk aan waterwegen en wordt gekenmerkt door jarenlange bebouwing door kleine boeren. De plaatselijke ‘várzea’ is een belangrijk ecosysteem met tien inheemse soorten.

Het project Ecomapúa beschermt hier een oppervlak van 90.000 ha door commerciële ontbossing te verbieden en alternatieve inkomstenbronnen te creëren. Zo beschermt het project het klimaat en verbetert het de levensomstandigheden voor 94 families in een van de armste regio’s van Brazilië.

Het project maakt maatregelen van bebossing mogelijk in twee gemeentes en scholingen in productie en verkoop van zaaigoed. Een aanvullende inkomstenbron is de productie en verwerking van de inheemse açai-vrucht. Als ‘superfood’ staat deze vrucht internationaal steeds meer in de belangstelling. De zaden van de açai dienen bovendien als basis voor biobrandstoffen.

Het klimaatbeschermingsproject Ecomapuá bevindt zich in Pará, een deelstaat in het noordoosten van Brazilië, en omvat een oppervlak van circa 90.000 ha op het eiland Mara-jó aan de monding van de Amazone.
 •  
 •  
 •  
 •  
Bijdrage aan De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDGs)
 • Maatregelen voor Klimaatbescherming, Leven op het Land: Behoud van een belangrijk koolstofreservoir, duurzame bosbouw in een ecosysteem dat bedreigd wordt
 • Werkgelegenheid, Economische Groei: Creëren van alternatieve inkomstenbronnen, 300 nieuwe banen in de productie van açai en in boomscholen
 • Infrastructuur: Bouw van een school, van nest- en bijenkasten, groen-tetuinen, kweekvijvers voor vissen en pluimveeboerderijen
 • Vermindering van Ongelijkheid: Boomscholen en açai-productie in bezit van de lokale gemeentes

Meer onderwerpen over milieubescherming

Controle van uw basisgegevens
Het door u opgegeven BTW-nummer is helaas onjuist. Controleer en corrigeer alstublieft uw basisgegevens, omdat anders een afrekening zonder BTW niet mogelijk is.